Mūsu misija

Veicināt zobu veselību visos dzīves posmos, sadarbojoties ar profesionāļiem, zinātniekiem un izglītības darbiniekiem.

Mūsu apņemšanās rūpēties par dzīvnieku labturību

Vairāk informācijas


Ilgtspējas misija

Vairāk informācijas