MŪSU APŅEMŠANĀS RŪPĒTIES PAR DZĪVNIEKU LABTURĪBU

Mūsu uzņēmums rūpējas par dzīvnieku labturību un strādā pie tā, lai pienāktu diena, kad neviena valdība vai reglamentējošā iestāde visā pasaulē nepieprasīs veikt kosmētikas drošības testus, izmantojot laboratorijas dzīvniekus.

Mēs esam globāls uzņēmums un visur, kur vien darbojamies, ievērojam visas normatīvās prasības, kas saistītas ar izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Lai apstiprinātu Eiropā pārdodamās kosmētikas drošumu, netiek veikti izmēģinājumi ar dzīvniekiem saskaņā ar ES direktīvu, kas tos aizliedz.

 

Diemžēl dažas valdības un regulatīvās iestādes joprojām pieprasa izmēģinājumus ar dzīvniekiem, lai gan, ņemot vērā in vitro testēšanas alternatīvu sasniegumus un jau pieejamos datus par drošumu, tie nav nepieciešami. To mēs cenšamies mainīt.

 

Jau 35 gadus mūsu uzņēmums ir veicinājis tādu testēšanas alternatīvu izstrādi, kas ir zinātniski pamatotas un ko var akceptēt drošības uzraudzības iestādes. Mēs esam līderi alternatīvu testēšanas metožu, kurās neizmanto dzīvniekus, izstrādes, apstiprināšanas un pieņemšanas veicināšanā un līdzdalībā visā pasaulē, ik gadu ieguldot vairāk nekā 1 miljonu ASV dolāru pētījumos par alternatīvām, kurās neizmanto dzīvniekus. Mēs cieši sadarbojamies ar pasaules regulatīvajām aģentūrām, lai izpētītu, kā patēriņa preču drošuma prasībās iekļaut testus, kuros neizmanto dzīvniekus, un mūsu centienus ir atzinusi organizācija „Cilvēki par ētisku izturēšanos pret dzīvniekiem" (PETA). Potenciāls iespējām, kurās neizmanto dzīvniekus, ļāva mums brīvprātīgi pasludināt moratoriju visiem mūsu pieaugušo personīgās higiēnas produktu izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Šis moratorijs visā pasaulē ir spēkā kopš 1999. gada.

Mēs arī turpinām īstenot savu apņemšanos meklēt un izmantot alternatīvas metodes, atbalstot un iesaistoties Eiropas Partnerībā alternatīvu pieeju izstrādei attiecībā uz izmēģinājumiem ar dzīvniekiem (EPAA) un In vitro zinātnes institūtā (IIVS). Mūsu uzņēmums aktīvi dalās ar sava darba rezultātiem, lai mazinātu dzīvnieku izmantošanu un izstrādātu alternatīvas, lai šī informācija palīdzētu citiem meklēt veidus, kā mazināt dzīvnieku izmantošanu.

 

Mēs ar nepacietību gaidām dienu, kad visas valstis atzīs alternatīvas metodes un visus nepieciešamos kosmētikas līdzekļu drošuma pētījumus varēs veikt, neizmantojot dzīvniekus. Mēs turpināsim strādāt, lai šī diena pienāktu ātrāk.

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo svarīgo tematu, ceram, ka apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni „Ilgtspēja” www.colgatepalmolive.com.